Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SlaapliedjeMetNaamOpCD.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die al dan niet tegen betaling worden aangeboden op de website www.SlaapliedjeMetNaamOpCD.nl.nl. Het plaatsen van een bestelling in onze webshop, houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor producten zijn in euro’s en inclusief BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden producten op de website www.SlaapliedjeMetNaamOpCD.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt op CD geleverd binnen 3 werkdagen na bestellen.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Slaapliedje met naam op CD. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op de website www.SlaapliedjeMetNaamOpCD.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Slaapliedje met naam op CD.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Slaapliedje met naam op CD. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Slaapliedje met naam op CD garandeert dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Slaapliedje met naam op CD is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via PostNL. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (e-mail)adres aan Slaapliedje met naam op CD.

4. Copyright en niet toegestaan gebruik van CD’s

4.1 Op alle producten van Slaapliedje met naam op CD berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte producten te kopiëren en/of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om afgeleide werken te maken door de liedjes te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

4.3 Het is zonder expliciete schriftelijke toestemming van Slaapliedje met naam op CD niet toegestaan om de liedjes elders op internet te publiceren zoals, maar niet uitsluitend, websites als Facebook.com, YouTube.com, Vimeo.com of webwinkels.

5. Bedenktijd

5.1 Op producten van Slaapliedje met naam op CD, gekocht op www.slaapliedjemetnaamopcd.nl, geldt geen recht van retour. Het betreft een gepersonaliseerd product, waardoor annuleren van een reeds betaalde bestelling niet mogelijk is.

5.2 Een betaling wordt gezien als definitieve opdracht. Na betaling is een bestelling, al dan niet geleverd, niet meer te annuleren. Er vindt derhalve geen restitutie plaats.

5.3 De wettelijk bepaalde bedenktijd bij online aankopen is niet van toepassing op digitale content op een niet-materiële drager. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.slaapliedjemetnaamopcd.nl wordt expliciet afstand gedaan van het herroepingsrecht.

6. Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Slaapliedje met naam op CD vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Versie 1.0 september 2020